Вид от подножия замка Баграта на Чёрное море

вид от подножия замка баграта на чёрное море