Вид на Сухум от мемориала

вид на сухум от мемориала