Вид со стены замка Баграта на район Чанба

вид со стены замка баграта на район чанба