Близко от "Кораблика"

Впереди виден волнорез пляжа "Кораблик".

близко от кораблика